Meer geld voor uitbreiding De Spil

20183 De gemeenteraad van Onderbanken heeft 500.000 euro extra uitgetrokken voor de uitbreiding basisschool De Spil in Bingelrade. Met het extra geld kunnen ook de wegen rond de school worden aangepast aan de toegenomen verkeersstroom door de stijging van het leerlingenaantal. Dat heeft de gemeenteraad van de gemeente Onderbanken vrijdag besloten tijdens de begrotingsvergadering.

Nu een fusieschool met Doenrade, Bingelrade en Jabeek is afgeketst moeten de scholen in Bingelrade en Jabeek gaan fuseren. Volgens schoolbestuur Innovo is het schoolgebouw in Bingelrade het meest geschikt voor de uitbreiding. De gemeente had al 5 ton uitgetrokken voor het project. Omdat de raad denkt dat dit bedrag niet toereikend is werd dit bedrag opgeplust tot één miljoen.

Voor de school in Doenrade bekijken de schoolbesturen of een fusie met de school in Merkelbeek wel haalbaar is.

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© LOO-tv     2017